Jul 04, 2022 14:26 Asia/Tehran
  • Asiya nocıvonon Yunan-Roma dəçıkeədə, İroni milli kamanda ğəhrəmonəti

İroni milli kamandə, Asiya nocıvonon Yunan-Roma dəçıke mısobiğəonədə, de 4 qılə tılı medal, 3 qılə nığə medal iyən 3 qılə bırınc medali bə dast vardey vositə, ğəhrəman bıə.

Asiya ğəhrəmonəti nocıvonon Yunan-Roma dəçıke mısobiğəon oxoədə ki Bəhreyni paytəxt, Məname şəhrədə bərpo bıə, İroni nocıvonon milli kamandə de 4 qılə tılı medal, 3 qılə nığə medal iyən 3 qılə bırınc medali bə dast vardey vositə, ım mısobiğəonədə ğəhrəman bıə.

44 kiloqerəm vəznədə, 57 kiloqerəmədə Həsən Mirağai, iyən 62 kiloqerəmədə Əmir Məhdi Səidi, mıvəffəğ bıən telı medal iyən  38 kiloqerəm miğdorədə Əlirıza Muhəmməd huseini, 41 kiloqerəm miğdorədə, Muhəmməd Husein Rəhimabadi, 48 kiloqerəm vəznədə Erfan Bəxtavər, və 52 kiloqerəm vəznədə, Sed İman Huseyni nığə medali bə dast vardışone. ijən  68 kiloqerəm vəznədə, Əmir Əli Heydəri, 75 kiloqerəm vəznədə Emadrıza Muhsen nejad və Əli Mikaili bırınci medal bə dast vardışone.

Bə YJC raporti əsos, kamandaon reytinqədə, İron de 205 imtiyoz iminnə vırə bə dastış vardə və Ğəzaxıston iyən Hındustani kamandaon de tərtibi 192 yən 172 imtiyozi vositə 2 minnə iyən 3 minnə vırə bə dastışon vardə.

Imrujiku Bəhreyni Mənamə şəhrədə Asiya ğəhrəmonəti nocıvonon Yunan-Roma dəçıke mısobiğəon, bərpo bıə.

Tags