25 Aprel 2019, 14:58
  • Ərəbıstoni bə Yəmənı elektrik mərkəzon hucum bə 4 milyard dollari ziyan bois bə.

Yəmənı enerji vəzorətxonə qıləy hozzı kardə məlumatdə Səudiyə koalisiya hucumon təşkil bə vaxtiku bə ruşnə istihsal baxşi qıniyə ziyanış 4 milyard dollarisə veş zınə.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Yəmənı enerji vəzorətxonə 4 şanbə ruji elanış karde  bə ruşnə baxşi qıniyə ziyanon 2 milyardo 668 milyono 452 həzo dollar bə və coqlə təziğinə roonədə həm bə ım baxşi qıniyə ziyanon 2 milyard dollar hisob kardə bə.

komment