14 İyun 2019, 10:54
  • Yəmənı silahinə ğıvvon de be pilotə təyyarəon bə Ərəbıstoni Əbha aeroporti hucum.

Yəmənı silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon de be pilotə təyyarəon,Ərəbıstonı cənub hissədə bə Əbha aeroporti hucumışon bardə.

Bə Əlməsirə kanali nəğli əsos İRNA xəbəş doə Yəmənı silahinə ğıvvə elanış kardə bə Əbha aeroporti hucum ımruj sıb de "Ğasif 2K" modelədə bıə 5 qılə bomiyə be pilotə təyyarə əncom bə.

bə ım xəbə əsosi Ərəbıstonı Əbha aeroport,Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon hucumi bəpeştə tətil bə.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon rəketinə dastə 4 şanbə ruji həm de Koroz rəketon bə Əbha aeroport hucumışon bardə be.

təğ

komment