iyul 16, 2019 12:04 Asia/Tehran
  • Ənsarullah:Yəmənıjon hucum bəvədə ğət bəbe ki Səudiyə Ərəbıstoni təcavuz bə oxo bırəso.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot bə Səudiyə təcavuzkarə koalisiya xəbərdarəti doeədə votışe: Yəmənı hucum bəvədə bə oxo bərəse ki ım koalisiya bəştə təcavuzon və muhasirə ləğv karde oxo bıdə.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elani əsos Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot Muhəmməd Əbdussəlam zinə şanqo ıştə tuviter səhifədə ım mətləbi elan kardeədə əlavəş karde yəmənıjə ğıvvon hucumon bə Səudiyə təcavuzkaron ğanoniye və ım hucumon şiddətin bəben.

təğ

komment