sen 08, 2019 13:59 Asia/Tehran
  • Yəmənı Həccə ostanədə Səudiyə muzdoronku çandə 10 nəfəri həlokət.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon rəketin və artileriya(topxanə) hucumonədə bə Yəmənı şimal Həccə ostan,Səudiyə muzdoron cəm bə vırə çandə 10 qılə Səudiyə muzdoronku bə həlokət rəsedən.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon rəketinə qrup şanbə şəvi de "Zelzal 2" rəketi Həccə ostani Heyran məntəğədə Səudiyə muzdoron cəm bə vıron hədəf qətedən ki bə Səudiyə muzdoron çandə 10 nəfəri kışte və yarəjə be bois bedə.

komment