sen 09, 2019 12:25 Asia/Tehran
  • Yəmənı silahinə ğıvvon Cizanədə bə Səudiyə təcavuzkaron de rəket hucumışon bardə.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon de "Zelzal 1" modelədə bıə 6 qılə balestikə rəket Ərəbıstonı cənub Cizan ostani Cəbələddod məntəğədə Səudiyə təcavuzkaron mərkəzon hədəf qətedən.

Bə Əlməsir zinə xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon rəketon Cəbələddod məntəğədə bə Səudiyə təcavuzkaron qıneədə çandə nəfər təcavuzkaronku kıştə və yarəjə bedən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon həm şanbə şəvi bə Yəmənı zid Səudiyə koalisiya cinayəton cəvobədə de "Zelzal 1" 2 qılə bomiyə balestik rəketi Ərəbıstonı cənub Əsir ostani Məcazəh məntəğədə Səudiyə muzdoron cəm bə vıronışon hədəf qətə.

təğ

komment