14 Sentyabr 2019, 23:59
  • Bə Ərəbistoni şərğədə bıə nat təsisaton Yəməni bepilotə təyyarəon həmlə.

Xəbəon Ərəbistoni şərğədə bıə Aramko natə təsisatonədə tepemon və əzəmətinə otəşiku hikayət kardedə; Ərəbistoni daxıli koon vəzarətxonə həm otəşi şiddəti təsdiğış karde.

Imruj sıb Yəməni ərtış ğıvvon sıxənəvot Yəhya Sərie rəsmən bəyaniyə  vasitə Ərəbistoni şərğədə bə Aramko natə təsisatonədə tepemon və otəşi ım kişvəri bepilotə təyyarəon bombardımoni nəticə zınəş be ki çəy barədə detalon ome rujon muntəşir bəbe.

Bə Ərəbistoni Ələxbariyə kanali raporti əsos həminə həmləon Bəğiğ iyən Hecrəto Xəris məntəğəonədə əncom be.

Sosiyal şəbəkəonədə muntəşir bıə filmon vey əzəmətinə otəş iyən bevəcə vəziyəti nışo dodə.

Aramko şirkət dınyo vey yolə natə şirkət heste ki noəmnə vəziyəti xoto çəy faydon 12 faiz kam bıə.

təğ

komment