15 Sentyabr 2019, 11:10
  • Yəmənıjon be pilotə təyyarəon hucumədə Ərəbıstonı nati istihsali nimə ğət bə.

Ərəbıstonı enerji vəzir zinə şanqo elanış karde çı məmləkəti nati istihsaliku nimə,Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon be pilotə təyyarəon hucumonədə bə Ərəbıstonı milliyə natə şirkət Aramko ğət bə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ərəbıstonı enerji vəzir Əbduləzizi Bin Səlman votışe:Yəmənıjon de be pilotə təyyarəon bə Bəğiğ və Xəris nat mərkəzon ım 2 qılə məırkəzədə bə nati istihsali ğət be bois bə.

eyne holədə Yəmənı Ənsarullah siyasiyə dəftərxonə uzv Muhəmməd Əlbəxiti de Əlcəzirə kanali votımonədə Yəmənıjə rəzməndəon şanbə rujnə hucumonku bə Aramko şirkəti təsisaton və ım natə mərkəzədə yolə otəşi işarəş karde ki Səudiyə rejim həm bəy etirafış kardə və təhdidış karde ki əqər Səudiyə Ərəbıston bə Yəmənı zid ıştə təcavuzon ğət nıkə Yəmənıjə rəzməndon Ərəbıstonı paytəxt Ərriyadı həm təsərruf bəkan.

komment