16 Sentyabr 2019, 10:09
  • Yəmənıjə ğıvvon bə Ərəbıstonı cənub təşkil doə hucumədə Səudiyə muzdoron həlokət.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon artileriya hucumədə bə Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon tərəf ki Ərəbıstonı cənub Cizanı ostanədə təşkil bə ,təcavuzkaronku çandə nəfər bə həlokət rəsedən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi xəbəriyə mənbəon ımruj sıb elanışon kardə Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon artileriya hucumonədə bə Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon Ərəbıstonı cənub Cizanı Cəbəl Cəhfanı şərğ hissədə,çandə nəfər təcavuzkaronku kıştə və yarəjə bən.

 

komment