okt 13, 2019 09:52 Asia/Tehran
  • Tırkiyə bə Suriyə zid hərbiyə əməliyati vədə Yəmənı parlamenti reaksiya.

Yəmənı parlament ki bə milli nicat devlət vabəstəy,Tırkiyə tərəfo,Suriyə şimal hissədə hərbiyə əməliyati vəy qəteş tələb kardə.

Yəmənı parlament ki bə milli nicat devlət vabəstəy,Tırkiyə tərəfo,Suriyə şimal hissədə hərbiyə əməliyati vəy qəteş tələb kardə.

Bə Fars aqentəti zinə xəbon əsosi Yəmənı parlament elanış kardə Tırkiyə bə Suriyə zid hərbiyə təcavuz ,qıləy mıstəğillə ərəbiyə məmləkəti milli hakimiyyəti bə lınqi ji noeye.

Tırkiyə silahinə ğıvvon yolə əməliyat Suriyə şimal hissədə 4 şanbə oktiyabri 9 nə rujiku Suriyə və Tırkiyə sərhəddonədə de terarizm mubarizə barde bəhonə və kırdə hərbion çəyo qırdə karde xoto ki Ankara əvoni terrarist zındəy,təşkil bə və ısət həm dəvomış heste.

Yəmənıku coqlə xəbə ıme ki Yəmənı parlamenti nımayəndon Amerkə prezdent Donald Tramp devləti tojə ğərol bə Ərəbıston tojə hərbiyə ğıvvon vığande vədə bə Amerkə kanqıresi qıləy məkton vığande niyyətdən.

 

təğ

komment