noy 07, 2019 13:05 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı Əlhodəydə de artileriya hucum

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya zinə şanqo tojədən otəş bast sazışi ləğv kardeədə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani cənub Əldərihmi şəhrstani de artileriya hədəf qətedən.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya zinə şanqo tojədən otəş bast sazışi ləğv kardeədə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani cənub Əldərihmi şəhrstani de artileriya hədəf qətedən.

Bə Yəmənı Əlməsirə kanali elanon əsosi Səudiyə təcavuzkaron və muzdoron 80 qılə artileriya və xomparə qullə bə Əldərihmi şəhrstani tərəf ğandən.

Çı hucumi tələfat və ziyanonku desbə ısət heç qılə məlumat nəşr bə ni.

 

 

komment