Jan 17, 2020 11:16 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hucumon bə Yəmənı zid kam be həxədə Qrifits iddaon rəd bin.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot,ım məmləkəti koonədə İ bə milləton təşkilati rəisi məxsusə nımayəndə sıxanəvot,Səudiyə koalisiya hucumon kam be barədə,ğeyre həğiğiş zınə.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot,ım məmləkəti koonədə İ bə milləton təşkilati rəisi məxsusə nımayəndə sıxanəvot,Səudiyə koalisiya hucumon kam be barədə,ğeyre həğiğiş zınə.

Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati  rəisi məxsusə nımayəndə zinə çı təşkilati əmniyyət şura iclosədə votışe:ım haftə ,canqi bino beku həmməysə sakitə haftəonku qıleni be və fəğət ilə həvoiyə hucumımon bə.

Bə Yəmənı Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi zinə şanqonə elanon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot Yəhya Səri votışe: dəvardə rujonədə Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid hucumon ve be İ bə milləton əmniyyət şuraədə Martin Qrifitesı sıxanon rəd kardə.

 

komment