Jan 19, 2020 13:33 Asia/Tehran
  • Səudiyə muzdoron tələfat ve bə-220 nəfər kıştə və yarəjə bən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon rəketinə hucum Mareb ostanədə bə Səudiyə koalisiya muzdoron mərkəzon 220 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon rəketinə  hucum Mareb ostanədə bə Səudiyə koalisiya muzdoron mərkəzon  220 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Bə Skayniyuz kanali ımrujnə elanon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon rəketinə əməliyatdə desbə ısət 90 nəfər Səudiyə muzdoronku kıştə və 130 nəfər həm yarəjə bən.

 

 

komment