Jan 21, 2020 11:35 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı ğeyre hərbiyə məntəğon təcavuzon dəvom.

De Ərəbıstonı rəhbərəti,təcavuzkaron koalisiya bə Yəmənı zid hucumon dəvomədə de rəket və artileriya bə ım məmləkəti bəzi dion iyən ğeyre hərbiyə vıron hucumışon barde.

De Ərəbıstonı rəhbərəti,təcavuzkaron koalisiya bə Yəmənı zid hucumon dəvomədə de rəket və artileriya  bə ım məmləkəti bəzi dion iyən ğeyre hərbiyə vıron hucumışon barde.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudiyə təcavuzkaron və muzdoron 2 şanbə sıb və əsrə vaxti de artileriya (topxanə) bə Yəmənı şimal Sədə ostani dion hucum bardən ki nəticədə bə məntəğə sakinon veyə ziyanon qıniyə bə.

 

 

təğ

komment