fev 13, 2020 23:51 Asia/Tehran
  • Həmas: Benyamin Netanyahu çı dınyo səhifəku məhv bəkamon.

Həmas təşkilati siyasi baxşi uzv bəyaniyədə bə sionist rejimi i minə vəziri təhdidon reaksiya nışoş do və bəyonış karde: Fələstin muğavimət bo dınyo səhifəku Benyamin Netanyahu məhv kardero hozzo bıdə.

Bə İrna raporti əsos Xəlil Əlhəyyə bə Netanyahu xətob votışe: muğavimət mehvər Fələstinə sərzəminiku sioniston rejimi ixrac bəkay.

Əlhəyyə ijən bə əsri muğavilə vəy qəte xoto həmmə əbzaronku istifadə karde işorə və təkidış karde ki: əqə muğavimət təşkilati tərəfo anti İsrail əməliyaton və rəketande dəvom peydo bıkə ım çəş nıkardə əməliyoti bino bəkamon.

təğ

komment