fev 20, 2020 23:31 Asia/Tehran
  • Həmas və islamiyə cəhad təşkilaton ijən təkid kardışone: əsri muğavilə məğlub bəkamon.

Fələstini islamiyə cəhad və Həmas təşkilaton ijən anti Fələstin həmmə planon məğlub karde xoto bə muğavimət yeqanə ro əhəmiyyət iyən təsiri təkid kardışone.

Bə Fələstin Əlyəom raporti əsos, Fələstin islamiyə cəhad təşkilati rəis Ziyad Əlnəxalə və Həmas təşkilati siyasi idarə uzv Musa Əbomərzoğ qıləy mıştərik bəyaniyədə təkid kardışone; Fələstin millət və muğavimət qrupon deştə həmmə zu-ğıvvə ım plani vədə muğavimət kardedən.

Im bəyaniyədə ijən islamiyə kişvəron və ərəb məmlekətonku tələb be ki de sionist rejim əloğəon normal nıkarde, Fələstini millətiku himoyədorəti kon.

Amerkə ım plani vasitə, Ğuds çı sionist rejimi paytəxt, Fələstin əraziku 30 faiz bə sionist rejim doə bəpe, Fələstin həmmə muğavimət qrupon be siloh bəben iyən hiç avarə bıə Fələstinıjə həxış ni bəştə sərzəmin oqardo.

komment