mar 24, 2020 23:55 Asia/Tehran
  • Səudiyə rejimi 5 sornə təcavuzi mıddətədə 16 həzo nəfər Yəmənıj kıştə bən.

Suriyə Sana aqentiyəti elanış karde ki bə yəmən Səudiyə rejimi pesoxtə bıə koalisiya 5 sornə təcavuzi mıddətədə 16 həzo nəfəriku vey beqınohə inson çı Yəməni şəhrvandonku kışte və 25 həzo nəfər zəxmin bən.

Əmmo Yəməni oxonə vəziyətiku qıləy xəbə ome ki Yəməni inğilob aliyə kamissiya rəsmən İ Bıə Milləton Təşkilatiku tələbış karde ki koronavirusi rəvoc peydo karde xoto Səudiyə rejimi təcavuz sə bıbu.

Yəməni ım kamissiya de koronavirusi mubarizə barde xoto bə İ Bıə Milləton Təşkilati otəş bast muğavilə əməl karde təkidış ka və Antoniyo Qutresiku tələbış karde ki bənə İ Bıə Milləton Təşkilati rəis bə həminə məsuliyəti əməl ko.

komment