mar 29, 2020 11:39 Asia/Tehran
  • Yəmənı bə həvo zid sistemon  de Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon mubarizə.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot ımruj sıb bə həvo zid çı məmləkəti ğıvvon de Səudiyə təcavuz karrə koalisiya çan qılə hərbiyə təyyarə mubarizə bardeku xəbəş doə.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot ımruj sıb bə həvo zid çı məmləkəti ğıvvon de Səudiyə təcavuz karrə koalisiya çan qılə hərbiyə təyyarə mubarizə bardeku xəbəş doə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Yəhya Əlsəri elanış kardə Yəmənı bə həvo zid ğıvvə muvəfəğ bən Səudiyə təcavuzkarə koalisiya hərbiyə təyyaron ki bə Yəmənı paytəxt Səna hucum karde ğəsdışon bə bıtılvonon.

 

 

komment