mar 30, 2020 11:19 Asia/Tehran
  • Muhəmməd Əbdussəlam:Yəmən bə mıtəcavizon hucumon cəvob bədoy.

Yəmənı milli nicat devləti muzakirə əkə heyəti rəisi votışe:ım məmləkəti silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon bə təcavozkaron hucumon cəvob bədon.

Yəmənı milli nicat devləti muzakirə əkə heyəti rəisi votışe:ım məmləkəti silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon bə təcavozkaron hucumon cəvob bədon.

Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi Yəmənı milli nicat devləti muzakirə əkə heyəti rəis Muhəmməd Əbdussəlam zinə votışe:Səudiyə koalisiya zinə 60 kərəsə ve və ımruj 20 kərəsə ve bə Yəmənı zid həvoiyə hucumış əncom doə.

 

komment