apr 02, 2020 11:52 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya Yəmənı tarixiyə əsəronı dızdiyə.

Yəmənı turizm vəziri,Səudiyə koalisiya hərəkətış ım məmləkəti tarixiyə vıron bombardımon karde xoto məhkumış karde və elanış ka Yəmənı qıləy tarixiyə şəhri işğal karde zəmanədə xəyli tarixiyə əsər çı şəhriku dızdiyə be.

Yəmənı turizm vəziri,Səudiyə koalisiya hərəkətış ım məmləkəti tarixiyə vıron bombardımon karde xoto məhkumış karde və elanış ka Yəmənı qıləy tarixiyə şəhri işğal karde zəmanədə xəyli tarixiyə əsər çı şəhriku dızdiyə be.

Yəmənı turizm vəzir Əhməd Ələliyi zinə votışe:Səudiyə koalisiya Səna şimal Bərağeş nomo bə tarixiyə şəhr iyən Yəmənı cənub şərğ Səğtəri nomo bıə cəzirə işğal kardeədə tarixiyə əsəronış dızdiyə.

 

təğ

komment