may 18, 2020 23:37 Asia/Tehran
  • Netanyahu ijən bə Iyordan ru ğərbi məntəğəon işğal təkidış karde.

Sionist rejimi i minə vəzir ıştə tojə cəncoli kabineti sədo kəsb karde iclosədə votışe: çıme kabinetədə Iyordan ru ğərbi məntəğəon qəte loyhə əncom bəbe.

Bə tojə xəbəon əsos Benyamin Netanyahu  iddeoş karde ki İsrail rejimi ğanun bəpe Iordan ru ğərbi məntəğəon şomil bıbu boçi ki ım bə sulh komək karde bois bıdə.

Həmzəman zinə Yardaniya ru ğərbi məntəğəonədə çandə Fələstinıjə bə sionist rejimi toə işğal siyasəti etıraz karde xoto aksiya bərpoşon karde.

Mısılmonə alimon beynəl xalğ i bemon həm tojədən bəyaniyə vasitə Fələstin əraziədə sionist rejimi tojə işğal siyasətonədə Amerkə rəsmi şəxsonış məsol elanış karde.

təğ

komment