may 20, 2020 12:26 Asia/Tehran
  • Ənsarullah:Fələstin həvatənin ni.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvoti votışe:bə Yəmən,Suriyə,İraği zid canq iyən bə İroni zid sanksiyaon dəlil,islam omməti əsosə məsələon min cumlə Fələstinı məsələ vədə ım məmləkəton şərofətinə siyasəton xotoye.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvoti votışe:bə Yəmən,Suriyə,İraği zid canq iyən bə İroni zid sanksiyaon dəlil,islam omməti əsosə məsələon  min cumlə Fələstinı məsələ vədə ım məmləkəton şərofətinə siyasəton xotoye.

Bə Əlaləm kanali xəbon əsosi Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot Muhəmməd Əbdussəlam zinə şanqo votışe:Fələstin həvatənin ni və kəsoni ki ım muhimmə məsələ kənoədə mandən fədakarəti kardən və çəy roədə bə şəhodət rəsedən.

 

təğ

komment