may 22, 2020 10:44 Asia/Tehran
  • Yəmənı Ənsarullah hərəkati yol:Ğudsı ruj sionistə deşmeni vədə islam umməti vəhdəti nışonəy.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati yol,zinə şanqo de Ğuds beynəlxalğə ruji mınosibəti ıştə sıxanonədə Fələstinı məsələş islam dınyo 1 minnə məsələş zınə və votışe:Ğudsı beynəlxalğə ruj,mıştərəkə sionistiyə deşmeni vədə islam omməti vəhdəti simvole.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati yol,zinə şanqo de Ğuds beynəlxalğə ruji mınosibəti ıştə sıxanonədə Fələstinı məsələş islam dınyo 1 minnə məsələş zınə və votışe:Ğudsı beynəlxalğə ruj,mıştərəkə sionistiyə deşmeni vədə islam omməti vəhdəti simvole.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Əbdulməlik Bədrəddin Əlhosi,İron İslam Respublika təsis əkə mərhum İmom Xomeyni tərəfo mubarək rujə manqi oxonə cumə ruji Ğuds beynəlxalğə ruj təin kardeş Fələstinı məsələ vədə islamiyə omməti yolə məsuliyəti bə yod dəğandeş zınə.

 

 

təğ

komment