may 24, 2020 11:49 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı zid hucumon dəvomış heste.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon,ıştə tərəfo idda kardə otəşbasti darışte dəvomədə ,Yəmənı Həccə və Əlhodəydə ostanonış hədəf ğəror doə.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon,ıştə tərəfo idda kardə otəşbasti darışte dəvomədə ,Yəmənı Həccə və Əlhodəydə ostanonış hədəf ğəror doə.

Bə Mehr aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon Yəmənı şimal ğərb Həccə  ostanədə Hərəz,Əbəs və Midi şəhron bombardımon kardən.

Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostan həm dəvardə 24 saatdə 51 kərə de Səudiyə koalisiya hucumon və bə və be.

 

təğ

komment