may 25, 2020 23:33 Asia/Tehran
  • Ruhani muğavimət idi bə Livani millət təbrikış vote.

İroni prezident, muğavimət idi bə Livani prezident Mişel On təbrikış vote və ım ruji yolə fəxrinə səbarzəti sorəqardış elanış karde.

Həsən Ruhani votışe: ım tarixi səbarzəti de Livani milləti muğavimət bə dast ome və çəvon sinə sə bənə fəxri medali əbədi bəmande.

Ruhani zılm və sıtəmi vədə mubarizəonış de səbarzəti bə ico zınəş be və təkidış karde ki həminə həmdeləti və vəhdəti sayədə Livan ıştə kişvəri həmmə tərəfinə şərayeti çok karde çərçivədə həm sionist rejimi planon vədə səbarz bəbe.

İroni islamiyə şura məclesi yol Əli Laricani həm həminə mınosibəti bə Livani məclesi yol Nebiye Berri təbrikış vote.

İroni xarıci vəzarətxonə və İroni xarıci vəzir həm rəsmən ım mınosibəti bə Livani millət və muğavimət lideron təbrik votışone və əy bənə işğal və zalımanə sanksiyaon məhvəkə amil və zəminə bə hisobışon varde.

təğ

komment