Jun 05, 2020 00:00 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbi məntəğəon işğal stajış nıbıə canqi bino bəkarde.

Həmas təşkilati qıləy rəhbəron Mahir Səlah votışe İordan ru ğərbi məntəğəon işğal bo Fələstin milləti mənafe yolə təhdid hisob bıdə çən millət bəpe sionist rejimi ım plani vədə ğoim bemandon.

Fələstin Muxtar Respublika təşkilati rəisi məsləhətçi Məhmud Əlhəbaş həm tojədən notaş doə ki sionist rejimi tərəfo İordan ru ğərbi məntəğəon işğal karde stajış nıbıə canqi məntəğədə icod kardedə.

Jıqonə sohbəton qıləy şərayetədəy ki Fələstin Muxtar Respublika təşkilat iyən sionist rejimi miyono bəzi həmkarion ijən dəvom kardedə, Həmas ım siyasəti tənğidış karde.

Tojədən Ğətəri xarıci vəzir həm İordan ru ğərbi məntəğəon bə Fələstin işğaliyə ərazi dəçokne məhkumış karde.

Sionist rejim ıştə ım siyasəti bənav bardeyro zinə bə İordan ru ətrofədə milləti bərpo bıə etıraz aksiyaon həmləş karde.

Həmas təşkilat, Fələstin əraziədə sionist rejimi tojə dıvrə cinoyəton məhkumış ka.

Tags