Jul 01, 2020 21:20 Asia/Tehran
  • Fələstini muğavimət bə sionist rejim ıştə rəket ğudrəti nışoş do.

Fələstini muğavimət qrupon ımruj sıb İordan ru ğərbi məntəğəon işğali barədə bə sionist rejimi nota doe xoto 20 qılə rəketi bə dıyo tərəf ğandışone.

Sionist rejimi rədio ım rəketon bə Telaviv ciddi nota nışo doe bə hisobış varde.

Əmmo xəbəon jıqo hikayət kardedə ki məntəğədə kişvəron və qrupon tərəfo muğavimət iyən ciddi reaksiyaon İordan ru ğərbi məntəğəon işğal prossesədə sionit rejimi dılədə tars icod karde bois be.

Imruj həm qıləy yolə etıraz aksiyaon həminə xəbisə plani məhkum karde xoto Ğəzzədə bərpo bıdə.

Həmas təşkilati siyasi idarə İsmail Həniyyə zinə sionist rejimi tojə işğal siyasətonış ım rejimi nasiyonalisti fikon, işğalçiti zot iyən Fələstin hakımiyəti vəy qəte çərçivədə elanış karde.

Tojədən Fransədə İroni səfir, Bəhram Ğasımi həm İordan ru ğərbi məntəğəon bə işğaliyə ərazidə çokne ım rejimi tərəfo təcavuz və ziyod tələbion çərçivədə zınəş be.

Tags