avq 11, 2020 14:33 Asia/Tehran
  • Yəmənı 18 qılə nat şıkrnə kəşti ısət həm Səudiyə təcavuzkaron tərəfo oqətə bə.

Yəmənı natə şirkəti elanış kardə,Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ısət həm çı məmləkəti 18 qılə nat şıkırnə kəşti navış qətə və çəvon bo təy karde icazə dodə ni.

Yəmənı natə şirkəti elanış kardə,Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ısət həm çı məmləkəti 18 qılə nat şıkırnə kəşti navış qətə və çəvon bo təy karde icazə dodə ni.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Yəmənı natə şirkət zinə əlavəş karde 18 qılə oqətə bə kəştiku 4 qılə mazot və kəonədə qaz istifadə kardə enerjişon heste.

 

 

təğ

komment