avq 13, 2020 08:40 Asia/Tehran
  • Yəmənı,Səudiyə Ərəbıstoniku bə İ bə milləton təşkilati şikayətış kardə.

Yəmənı məclisi rəisi votışe:Səudiyə təcavuzkarə koalisiya hərəkəton bə Yəmənı zid və ım məmləkəti muhasirə karde,heç qılə ğanoniyə cəvobış ni.

Yəmənı məclisi rəisi votışe:Səudiyə təcavuzkarə koalisiya hərəkəton bə Yəmənı zid və ım məmləkəti muhasirə karde,heç qılə ğanoniyə cəvobış ni.

Yəmənı məclisi rəis Muhəmməd Huseyn Əleydrus zinə İ bə milləton təşkilati yol Antoniyo Qotereşiyu iyən Yəmənı daxili koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nımayəndə Martin Qrifitsıyu məktubış vığande vətəcavuzkaron bə Yəmənı zid hucumon dəvom və jıqo hərəkəton bə Yəmənı milləti  vəziyyət və çəvon jimoni piyo təsir noe həxədə məlumatış do.

 

təğ

komment