Aug 16, 2020 12:31 Asia/Tehran
  • Yəmənı xarici koon vəziri muavin:Amerkə ,Yəmənı milləti kışteədə şərike.

Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəziri muavin,Safer nat şıkrnə kəşti həxədə Amerkə xarici koon vəziri təhdidi vədə reaksiyaş nışon do və votışe:Amerkə,Yəmənı milləti kışte və çəvon imkanon nabod kardeədə şərike.

Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəziri muavin,Safer nat şıkrnə kəşti həxədə Amerkə xarici koon vəziri təhdidi vədə reaksiyaş nışon do və votışe:Amerkə,Yəmənı milləti kışte və çəvon imkanon nabod kardeədə şərike.

Amerkə xarici koon vəzir Mayk Pompeo,Safer nat şıkrnə kəştiku nati xaric be ehtimaliyə faciə həxədə çəşnaviş doə və Səna devlətiku tələbış kardə bə İ bə milləton təşkilati eksperton icazə bıdə ım tankeri həxədə təhğiğ bıkən.

Bə Ənsarullah xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəziri muavin zinə votışe:İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura bəpe i tərəfə ğəzovət nıkə bəlkə bəpe Yəmənıjə tərəfi qəpon həm bıməso.

 

Tags