okt 21, 2020 13:50 Asia/Tehran
  • sionist rejim ijən bə Ğəzzə hucum bardedə.

sionist rejim zinə şanqo tojədən bə Ğəzzə hucum bardedə.

Bə Əlməyadin kanali elanon əsosi  sionist rejimi hərbiyə təyyarəon iyən vertəliyoton Ğəzzə mərkəz Deyrulbəlh məntəğə şərğ hissə hədəf qətedən.

desbə ısət çı hucumi tələfat və ziyanonku heç qılə xəbə nəşr bə ni.

komment