okt 27, 2020 13:53 Asia/Tehran
  • Yəmənı varzış və cıvonon vəzir terror bə.

Yəmənı mediyaon Yəmənı milliyə nicat devləti varzış və cıvonon vəziri terror beku xəbəş doə ki bə Ənsarullah vobəstəy.

Yəmənı mediyaon ımruj elanışon kardə silahinə odəmon Səna şəhrədə Yəmənı  varzış və cıvonon vəzir Həsən Zeydı hədəf qətedən.

Bə ım xəbon əsosi Həsən Zeyd bə noxəşxonə ovıştıne bəpeştə yarə şiddətin be xoto kıştə bedə.

desbə ısət heç qrup ım ko məsuliyətış bə qi qətə ni.

komment