Oct 28, 2020 13:44 Asia/Tehran
  • Fransəvıjə rəsmi şəxson nifrət pevılo karde məhkum kardeyu Yəmənıjon aksiya.

çandə sa qılə Yəmənıj bə islami əzizə peyğəmbəri zid karikatoron nəşr karde dəvomi həxədə Fransə prezdenti sıxanon məhkum kardeyu çı məmləkəti pərçəmi sutedən.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi çandə 10 qılə Yəmənıj xorməksər və Əlməıla şəhronədə "fəğət Muhəmməd" "Fransə istihsalon istifadə məkən" "Fransə bə İslami peyğəmbər be ehtromətiş kardə"  şoaron bə dast qətedən və Fransə prezdent Emanoel Məkroni bə islam peyğəmbəri zid jə qəpon məhkum kardən.

Tags