Nov 20, 2020 12:51 Asia/Tehran
  • Səna şəhrədə bə İroni səfir:Yəmənı milləti mığavimət dəvomış heste.

Səna şəhrədə bə İron islam Respublika səfir bə Yəmənı zid Səudiyə Ərəbıstonı 6 sorə cinayətonku işarəş karde və votışe: çı məmləkəti cəmaəti mığavimət desbə səbarzəti dəvomış heste.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəmənı məmləkətdə bə İroni səfir əlavəş karde 6 sor bə Yəmənı zid cinayət ğəyr əz əsosə mərkəzon xərobi,virosiyə noxəşətion ve be xurət və səlomətə ovi problemon ve be ım məmləkəti canq və muhasirə kardeyu coqlə nəticəş bə ni

Tags