Nov 21, 2020 13:42 Asia/Tehran
  • Yəmənıjə məğam:Ərəbıston Əbyən ostani bə əlğaidə təhvil doe niyyətdəy.

Yəmənı Əbyən ostani ostandar Ərəbıstoni tərəfo Əbyən ostani bə əlğaidə terroristiyə qrupi təhvil doe roədə cəhdonku xəbəş do.

Bə Ələhd xəbəriyə kanali elanon əsosi  Saleh Əlconəydi ımruj elanış karde Ərəbıston çı ğəsto cəhd kardə  ım ostani bəştə vobəstə bə ğıvvon dave meydon bıkə ta çəy nəticədə Zəncbar şəhri ətrofədə və Əlşeyxulsalim və Əltəriyət  və Vedaysla  mnətəğonədə çansa ailə bə cəmiyə kuç karde məcbur bımandon.

Tags