Nov 23, 2020 14:22 Asia/Tehran
  • Yəmənıjə ğıvvon de rəketi bə Cəddə şəhri Aramko mərkəzi hucum bardən

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon sıxanəvoti bə Ərəbıstonı Cədə şəhri Aramko natə şirkəti elektrik baxşi de rəket hucum bardeku xəbəş doə.

Bə Əlməsirə Tv xəbon əsosi Yəhya Səri ımruj votışe: Yəmənı silahinə ğıvvon de Ğuds 2 rəketi bə Cədə şəhri Aramko natə şirkəti elektrik baxşi hucumışon bardə.