Nov 24, 2020 14:14 Asia/Tehran
  • Səna: bə Yəmənı zid  cinayəton be cəvob nibəmande.

Yəmənı milliyə nicat devləti 1 minnə vəziri votışe: Səudiyə cinayətkarə koalisiya tərəfo bə Yəmənı zid hucumon və muhasirə be cəvob əmand ni.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Əbduləziz bin Həbton ım məmləkəti  mislış nıbə rəketinə əməliyat Ərəbıstonı Aramko natə təsisati hədəf qəteku tərifış karde və votışe: bə Yəmənı hucum kardə məmləkəton həmmə hədəfon bombardımon karde ğanoniyə koy.