Nov 25, 2020 14:50 Asia/Tehran
  • Yəmənıjə hırdənon Yəmənı canqi əsosə ğıbon bə kəson.

Yəmənıjə hırdənon Səudiyə koalisiya bə ım məmləkəti zid canq iyən muhasirə ,xurəki nıbe xoto iyən dəmoni nıbe Yəmənədə ıştə coni dastdə dodən.

Bə iranpress xəbon əsosi Yəmənı çandə 10 qılə hırdən xurəki nıbe xoto Səna Əlsəbeyn noxəşxonədə hıtən ım hırdənon bə noxəşxonə ovıştıne bəpeştə tikəy çok bən.

Tags