Dec 01, 2020 14:36 Asia/Tehran
  • Yəmənı cənub hissədə Ərəbıston və İ bə ərəbə Əmirətion cinayəton.

Yəmənı cənubiyə ostanon mediyaon qıləy hozzı kardə statistikaədə dəvardə 2 manqi mıddətdə Yəmənı cənubiyə işğal bə ostanonədə cinayəton və no oromətion ve beku xəbə dodən.

Yəmənı"26 sentiyabr" xəbəriyə mərkəz qıləy xəbə nəşr kardeədə ki Yəmənı cənubiyə ostanon mediyaon elanışon kardə çı xəbon nəticə bimiku hikayət kardə ki 212 qılə cinayət mincumlə terror,devləti və ğeyre devlətiyə molon dızdi,iyən silahinə dızdi 2020 nə sori oktiyabrə manqiku desbə noyabrə manqi  Yəmənı cənubi mıxtəlif məntəğonədə təşkil bə.

Tags