Jan 14, 2021 13:06 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya 143 kərə Əlhodəydə otəşbastış darıştə.

Yəmənı silahinə ğıvvon Səudiyə cinayətkarə koalisiya tərəfo çı məmləkəti ğərb Əlhodəydə ostanədə otəşbasti darışteku xəbəş doə.

Yəmənı silahinə ğıvvon Səudiyə cinayətkarə koalisiya tərəfo çı məmləkəti ğərb Əlhodəydə ostanədə otəşbasti darışteku xəbəş doə.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon 4 şanbə şəvi elanışon kardə cinayətkarə Səudiyə koalisiya iyən  çəvon muzdoron dəvardə 24 saatdə 143 kərə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostanədə otəşbastışon darıştə.