Jan 21, 2021 14:13 Asia/Tehran
  • Netanyahu Co Baydeniku komək tələb kardedə.

sionist rejimi iminnə vəzir Amerkə tojə prezidentiku tələbış karde ki ıştə mudiriyət dıvrədə həm bənə nakonə prezidenton de israil əloğə-həmkarion hevuj ko.

Bə İrna raporti əsos, sionist rejimi iminnə vəzir Benyamin Netanyahu de ıştə məxsus himoyədor, Donald Terampi prazident dıvrə sə be həmzəman rəsmən Amerkə tojə prezident Co Baydeniku tələbış karde ki Vaşinqton-Telavivi miyono bıə koalisiya zumand kardero cəhd ko.

Benyamin Netanyahu ijən tələbış karde ki Bayden həm israil və ərəbə kişvəron miyono əloğəon normal bey prosesiku himoyədorəti ko.

Tramp dəvardə sori yanvari 28 de əsri muğavilə nomo pesoxtə bıə plani anti Fələstin milləti çandə ğəralon təsdiğış karde ki əmələn Beytul-Muğəddəsi iyən işğali ərazion bə sionist rejimi doe həmçenin, fələstin sərzəminonədə bo sioniston tojə miro rəyonon dute həmçenin avarəon bəştə kə oqarde vəy qəte bois əbi.

Amerkə nakonə prezident Donald Tramp dəvardə sor həm İ bıə Ərəb Əmirətion, Bəhreyn, Sudan iyəmn Məğrib kişvəronış məcbur kardə ta bə Fələstin orzo-hədəfi peşt qordone, de sionist rejimi ıştə əloğəon adi və normal kon.

Terampi 4 sornə behron icodəkə prezident dovran zinə şəv bə oxo rəsə.

Tags