Jan 25, 2021 10:21 Asia/Tehran
  • İ bə Ərəbə əmirətion ,telavivədə səforətxonə okardeyu roziyətişon doə.

Mediyaon,İ bə ərəbə əmirətion kabineti şura roziyətiku ım əmir ənışti ,telavivədə səforətxonə okardeku xəbəş doə.

Mediyaon,İ bə ərəbə əmirətion kabineti şura roziyətiku ım əmir ənışti ,telavivədə səforətxonə okardeku xəbəş doə.

Bə royterz nəğli əsosi İSNA aqentəti xəbəş doə,İ bə ərəbə əmirətion roziyəti,Telavivədə səforətxonə okardeyu zinə Dobay hakim və Əbodəbi 1 minnə vəzir  Muhəmməd Bin Raşed Ale Məktumı rəisətiədə təşkil bə iclosədə elan be.

Bə xəbəriyə mənbəon votəyon əsosi İ bə ərəbə əmirətion ım ğərol Amerkə tojə prezdent Co Baydenı devləti himoyə cəlb karde xoto əncom bə.

 

Tags