Jan 26, 2021 13:08 Asia/Tehran
  • Bəhreynı mıxtəlif vıronədə de Yəmənı millət ıştə vəhdəti elan kardeyu aksiya bərpo be.

Bəhreynı mıxtəlif vıronədə cəmaət aksiya bərpo kardeədə ,Səudiyə cinayətkarə koalisiya bə Yəmənı zid cinayət iyən ım məmləkəti muhasirə karde vədə de Yəmənı millət ıştə vəhdətışon elan karde.

Bəhreynı mıxtəlif vıronədə cəmaət aksiya bərpo kardeədə ,Səudiyə cinayətkarə koalisiya  bə Yəmənı zid cinayət iyən ım məmləkəti muhasirə karde vədə  de Yəmənı millət ıştə vəhdətışon elan karde.

Bə Yuniyuz xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Bəhreynıjə aksiya bərpo kardə kəson bə Səudiyə koalisiya zid şoarışon doə və bə Yəmənı zid təcavoz iyən muhasirə oxo doeşon tələb kardə.

Bəhreynıjə aksiya təşkil doə kəson eyne holədə  Amerkəşon bə Yəmənı milləti zid təşkil bə canq iyən muhasirə dəlilışon zınə. Və Vaşinqtonı hərəkətışon Ənsarullah terroristiyə qrup zıneyu məhkumışon kardə.

 

Tags