Mar 02, 2021 14:08 Asia/Tehran
  • Əlfəth koalisiya:Amerkəvıjə ğıvvon bəpe İrağiku xaric bıbon.

İraği Əlfəth koalisiya, Amerkəvıjə ğıvvon İrağiku xaric be həxədə işarəş karde, ım tədbirışon Həşduşəbi ğıvvon coni hifz kardeyu yeqanə roş zınə

İraği Əlfəth koalisiya, Amerkəvıjə ğıvvon İrağiku xaric be həxədə işarəş karde, ım tədbirışon  Həşduşəbi ğıvvon coni hifz kardeyu yeqanə roş zınə.

Bə Əlməyadin xəbəriyə kanali ımrujnə xəbon əsosi İraği Əlfəth koalisiya qıləy bəyonotədə dəvardə rujonədə Amerkə hərbiyə təyyarəon İrağ və Suriyə marziyə məntəğonədə təşkil bə hucumonış məhkum karde və elanış karde ım təcavuz nışonış do ki Amerkə devləti şəxsiyyət heç vaxt əvəz əbı ni.

 

 

Tags