Mar 03, 2021 13:36 Asia/Tehran
  • İrağədə bə Amerkə hərbiçion kərvoni hucum bə.

İrağıjə mediyaon ım məmləkəti cənub hissədə Amerkə hərbiçion kərvoni hədəf ğəror qəteku xəbəş do.

İrağıjə mediyaon ım məmləkəti cənub hissədə Amerkə hərbiçion kərvoni hədəf ğəror qəteku xəbəş do.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi İrağıjə mənbəon ımruj elanışon kardə İraği cənub Əlmosəna ostani Əlsəmavə şəhrədə bə Amerkə silahinə ğıvvon kərvoni hucum bə.

Desbə ısət çı hucumi ehtimaliyə ziyanonku heç qılə kırtə xəbə nəşr bə ni.

Eılam Əlmuğavim kanali telqramiyə səhifə xəbəş doə Ğasım Əlcəbbarin ım hucumış bə qi qətə.

 

Tags