Mar 04, 2021 14:09 Asia/Tehran
  • Yəmənı silahinə ğıvvon bə Ərəbıstonı Məlik Xalidı mərkəzi hucum

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti elanış karde ,ım ğıvvon bepilotə təyyarə dastə, Ərəbıstonı Xəmis Məşitı,Məlik Xalid hərbiyə mərkəzədə muhimmə mərkəzonışon hədəf qətə.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti elanış karde ,ım ğıvvon bepilotə təyyarə dastə, Ərəbıstonı Xəmis Məşitı,Məlik  Xalid hərbiyə mərkəzədə muhimmə mərkəzonışon hədəf qətə.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Yəhya Səri ımruj sıb de bepilotə təyyarə çı hucumiku xəbəş do və votışe: ım əməliyat de Ğasif K2  bepilotə təyyarə təşkil bə və de veyə diğğət Məlik Xalidı hərbiyə mərkəzədə nəzədə bə vıronış arəku bardə.

 

 

Tags