Mar 06, 2021 09:52 Asia/Tehran
  • Papa ıştə təsbihış bə İraği Həşdu-Şəəbi qıləy fərmondəhon hədyəş do.

Dınyo katolikon Rəhbər ki bə İrağ səfərış karde ıştə təsbihış bə Həşdu-Şəəbi muğavimət qrupi qıləy fərmondəhon hədyəş do.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, dınyo katolikon Rəhbər Papa Fransis zinə həminə səfəri kənoədə ıştə təsbihış bə Babelion nomo nimə hərbi qrupi fərmondə Rəyan Əl-Koldani hədyəş do, ım məsihi rəzməndəonku iborət bıə qrup çı İraği Həşdu-Şəəbi muğavimət qrupi jintonədə fəaliyət kardedə.

Həminə mərosimədə İraği Həşdu-Şəəbi qrupi fərmondə Falih Fəyyoz həm huzurış be.

Ğeyd kardənine ki dınyo katolikon Rəhbər Papa Fransis zinə bə Bəğdad varid bey zəmoni de İ minnə vəzir Mustəfə Əl-Kazimi iyən prezident Bərhəm Saleh həm vindemonış karde.

Dınyo katolikon Rəhbər Papa Fransis ıştə bə İrağ səfəri dəvomədə de şiəyon yolə mərcəe təğlid Ayətullah Seyd Əli Sistani vindemon karde kənoədə Həzrəte İbrohim(ə)-i moəku bıə vırə Ur tarixi məntəğəku həm vindımon bəkarde.

Tags