Mar 07, 2021 14:25 Asia/Tehran
  • Mossad bə İroni vədə sionist rejimi məğlubiyəti eterofış karde.

sionist rejimi cəsusə təşkilat bə İroni vədə ın rejimi məğlubiyəti işarəş karde.

Bə Əl-Əxbar rujnumə raporti əsos, Musad təşkilat ıştə tojə raportədə eterofış karde ki: ın rejim de İron dim bə dim ome meydonədə məğlub bıə iyən esrail rejimi vəziyət ısət 2015-ə sori iyən ətom sazışi imza bey faxti muğaisədə həm vey bevəce.

Həminə raportədə ğeyd bıə ki Musad təşkilat bə ım rejimi iminnə vəziri notaş doə ki İroni hərbi ğudrət iyən nufuz vey ziod bıə.

Bə həminə raporti əsos, Musadi rəsmi şəxson eterof kardəşone ki israil rejimi vəziyət ısət vey qivoninə şərayetədəy və ım bə çəy xotoe ki sionist rejimi lideron siyasəton İroni vədə məğlub bıə.

Raporti co baxşədə təsdiğ bıə ki İron de erjinə təcrubəon və alimon ıştə elmi inkişofiku bə peşo okırniye pidəş ni.

 

Tags