Apr 18, 2021 11:21 Asia/Tehran
  • Yəmənı silahinə ğıvvon Ərəbıstonı cənub ğərb hissədə be pilotə təyyarəon əməliyat.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot,Səudiyə Ərəbıstonı cənub ğərb hissədə bə qıləy muhimmə hədəfi zid be pilotə təyyarəon əməliyatiku xəbəşon doə.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot,Səudiyə Ərəbıstonı cənub ğərb hissədə bə qıləy muhimmə hədəfi zid be pilotə təyyarəon əməliyatiku xəbəşon doə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot Yəhya Səri zinə Ərəbıstonı əraziədə bə Məlik Xalid nomo bə həvoiyə mərkəzi zid be pilotə təyyarəon əməliyatiku xəbəş doə.

Qeneral mayor Yəhya Səri elanış kardə ki Yəmənı be pilotə təyyarəon qrup de Ğasif K2 modelədə bə qıləy be pilotə təyyarə Ərəbıstonı cənub ğərb Xəmis Məşitdə bə Məlik Xalidı həvoiyə mərkəzi zid qıləy hucuminə əməliyatış təşkil doə.