May 06, 2021 13:03 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı Sədə zid hucumədə 7 nəfər ğeyre hərbiçi kıştə və yarəjə bedən.

Səudiyə koalisiya de artileriya bə Yəmənı şimal Sədə ostani qıləy məntəğə hucumədə 7 qılə Yəmənıjə şəhrvand kıştə və yarəjə bedən.

Səudiyə koalisiya de artileriya bə Yəmənı şimal Sədə ostani qıləy məntəğə hucumədə 7 qılə Yəmənıjə şəhrvand kıştə və yarəjə bedən.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudiyə koalisiya artileriya qrup ımruj sıb Sədə ostanədə Mənbəh şəhrstani Əlrəğvə məntəğə hədəf qətedən ki nəticədə 3 nəfər kıştə və 4 nəfər həm yarəjə bedən.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə haftə həm Yəmənı mərkəz Marib ostani 21 kərə bombardımon kardən.